Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra

Wielu ludzi ma problem z rozróżnieniem pomiędzy tymi trzema profesjami. Wszystkie one mają początek „psycho” i brzmią podobnie. Poniższy krótki teks pozwoli Ci, rozróżnić wymienione profesje, aby móc wybrać dobrego dla ciebie specjalistę.
Psyche” w języku starogreckim to dusza / nasze wnętrze.
Wyżej wymienione profesje zajmują się psyche, ale występuje między nimi wiele różnic w oddziaływaniu terapeutycznym.

Psychologia = psyche + logos (słowo, myśl, rozumienie)

Psychologiem jest osoba, która posiada wykształcenie wyższe (uzyskała tytuł magistra), jest przygotowana do diagnostyki psychologicznej i wykonuje testy kliniczne. Posiada wiedzę na temat klinicznych zaburzeń np.: nerwice, schorzenia psychosomatyczne, psychozy, depresje. Potrafi tę wiedzę wykorzystać, aby zrozumieć przyczynę zaburzenia duszy(psychiki), a następnie zastosować niezbędna terapię. Psycholog stawia diagnozę na podstawie wywiadu z pacjentem, oraz przy pomocy specjalistycznych metod testowych (testy inteligencji, testy osobowości, testy na zmiany organiczne w mózgu, inne) a następnie dobiera adekwatną do stanu terapię. Obecnie jest wiele dobrze rozwiniętych dziedzin psychologi -dziecięca, szkolna, sądowa, neuropsychologia, psychologia radzenia sobie ze stresem, psychologia zdrowia i inne.

Psychoterapeuta = psyche +therapein (leczyć)

Psychoterapeuta jest to osoba, która leczy duszę / psychikę. Aby zostać psychoterapeutą należy ukończyć specjalistyczne kursy w określonym nurcie psychoterapeutycznym. Psychoterapeuta posiada certyfikat lub jest w trakcie kilkuletniego szkolenia psychoterapeutycznego i dostał zgodę na samodzielną praktykę. Praca psychoterapeuty jest superwizowana.
Psychoterapia jest formą rozmowy z pacjentem, podczas której możliwe jest dotarcie do źródła problemu. Umożliwia to usunięcie:

  • zaburzeń w przeżywaniu (nadmierny smutek, ciągle wpadanie w gniew bez powodu, lęki),
  • zaburzeń w zachowaniu (agresja, fobie),
  • zaburzeń w myśleniu,
  • zaburzeń somatycznych (bóle niewiadomego pochodzenie),
  • stresu i jego następstw.

Psychoterapia umożliwia również poprawę relacji z ludźmi oraz jakości życia.
Celem terapii jest umożliwienie wejścia pacjentowi w kontakt ze światem własnych emocji i potrzeb, w bezpiecznych warunkach relacji terapeutycznej.

Psychiatra = psyche + iatros (lekarz, medyk)
Psychiatra jest osobą która ukończyła uczelnię medyczną i posiada tytuł lekarza medycyny. Celem wizyty jest zbadanie oraz późniejsze zapobieganie i leczenie zaburzeń psychicznych. W psychiatrii występuje podział na trzy kategorie zaburzeń:choroby psychiczne (psychozy np. schizofrenia, psychoza afektywna dwubiegunowa), zaburzenia uczenia się i zaburzenie osobowości(socjopatie).
Lekarz ma możliwość przypisywania leków.